Wie zijn we

Grind stabilisatiePremium Products bvba is een toeleverancier met jarenlange ervaring in bouw-gerelateerde producten. Een grondige evaluatie van de markt heeft ons overtuigd dat er behoefte is aan een speler met een frisse en open blik.  Zo staan wij steeds in nauw contact met onze klanten om snel in te spelen op de noden van de markt en om ons aanbod uit te breiden waar nodig.

Innovatie

De toekomst begint vandaag.  Wij denken continu vooruit om onze klanten nieuwe vooruitstrevende producten aan te bieden en staan steeds open voor verbetering.  Wij denken mee met onze klanten om hun steeds beter van dienst te kunnen zijn.  Communicatie en research is hierbij van groot belang.

Infiltratiekratten

Groene visie

Met een groene visie spelen we niet enkel in op een groeiend maatschappelijk besef. We lopen hiermee vooruit op de steeds strenger wordende wetgeving inzake milieu en regenwater management.  Dit betekent dat we steeds kiezen voor concurrentiële producten, die beantwoorden aan de hoogste normen op vlak van kwaliteit en ecologie.  Hierbij wordt bij elke ontwikkeling rekening gehouden met een duurzame materiaalselectie en maximale recycleerbaarheid na gebruik.

Ook onze transporten worden zo economisch mogelijk georganiseerd door vrachten te bundelen en de vrachtruimtes optimaal te benutten.

Oog voor detail

Met oog voor detail leveren we niet enkel mooi afgewerkte en praktische producten maar voorzien we ook steeds de nodige accessoires om uw installatie af te werken, zoals bijvoorbeeld markeerdoppen, bevestigingsmaterialen etc.